70درصد مبلغ تا سقف خرید5000000ریال

40درصد مبلغ تا سقف خرید4000000ریال

30درصد مبلغ تا سقف خرید3500000ریال

25درصد مبلغ تا سقف خرید2500000ریال

ایران‌کارتی عزیز، در آذر ماه می‌توانید از مجموع این پیشنهادات تا سقف معین استفاده کنید و بسته به سطح کارت خود از مزایای ایران‌کارت بهره‌مند شوید.

فروشگاه پوشاک آقایان ابی

فروشگاه کد بیست

طالقانی

بوتیک دنیای مد

اکو مال

فروشگاه پوشاک آقایان ابی

  • کرج - مهر شهر،حسین آباد ،پاساژمیلاد ،طبقه همکف ،پلاک 3
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی

فروشگاه کد بیست

  • کرج - چهارراه طالقانی حدفاصل هلال احمر و دارایی پوشاک کدبیست
سرویس اختصاصی

بوتیک دنیای مد

  • کرج - کرج محمد شهر بلوار گلستانک خیابان مطهری جنوبی نبش کوچه کوثر 10
سرویس اختصاصی
فروشگاه پوشاک آقایان ابی فروشگاه پوشاک آقایان ابی
فروشگاه کد بیست فروشگاه کد بیست
بوتیک دنیای مد بوتیک دنیای مد