30درصد مبلغ تا سقف خرید6000000ریال

20درصد مبلغ تا سقف خرید3500000ریال

15درصد مبلغ تا سقف خرید1500000ریال

10درصد مبلغ تا سقف خرید1500000ریال

ایران‌کارتی عزیز، در آذر ماه می‌توانید از مجموع این پیشنهادات تا سقف معین استفاده کنید و بسته به سطح کارت خود از مزایای ایران‌کارت بهره‌مند شوید.

فروشگاه درویشی

فروشگاه درویشی

  • مشهد - مشهد، مجتمع تجاری الماس شرق، طبقه 1-، جنب نمازخانه
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
فروشگاه درویشی فروشگاه درویشی