70درصد مبلغ تا سقف خرید5000000ریال

40درصد مبلغ تا سقف خرید4000000ریال

30درصد مبلغ تا سقف خرید3500000ریال

25درصد مبلغ تا سقف خرید2500000ریال

ایران‌کارتی عزیز، در آذر ماه می‌توانید از مجموع این پیشنهادات تا سقف معین استفاده کنید و بسته به سطح کارت خود از مزایای ایران‌کارت بهره‌مند شوید.

مانتو پریا

فروشگاه دنیز اسپرت

مانتو پریا

  • اهواز - نادری شرقی نبش سلطانی بین سلطانی ومنصوری پلاک ۶۱۷
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی

فروشگاه دنیز اسپرت

سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
مانتو پریا مانتو پریا
فروشگاه دنیز اسپرت فروشگاه دنیز اسپرت