30 درصد مبلغ تا سقف خرید8000000ریال

20 درصد مبلغ تا سقف خرید5000000ریال

15 درصد مبلغ تا سقف خرید4000000ریال

5 درصد مبلغ تا سقف خرید3000000ریال

ایران‌کارتی عزیز، در آذر ماه می‌توانید از مجموع این پیشنهادات تا سقف معین استفاده کنید و بسته به سطح کارت خود از مزایای ایران‌کارت بهره‌مند شوید.

سوپر سهیل دریانی

شریعتی

سوپر اطمینان

شریعتی

سوپر سهیل دریانی

  • تهران - شریعتی بالاتر از پل صدر خ شهید شهید میرزاپور پاساژ سهیل
سرویس اختصاصی

سوپر اطمینان

  • تهران - شریعتی بالاتر از پل صدر خ شهید شهید میرزاپور پاساژ سهیل
سرویس اختصاصی
سوپر سهیل دریانی سوپر سهیل دریانی
سوپر اطمینان سوپر اطمینان