70درصد مبلغ تا سقف خرید5000000ریال

40درصد مبلغ تا سقف خرید4000000ریال

30درصد مبلغ تا سقف خرید3000000ریال

20درصد مبلغ تا سقف خرید2000000ریال

ایران‌کارتی عزیز، در آذر ماه می‌توانید از مجموع این پیشنهادات تا سقف معین استفاده کنید و بسته به سطح کارت خود از مزایای ایران‌کارت بهره‌مند شوید.

کفش پوشان مهر

فروشگاه پاتن چرم آفتاب

فروشگاه کفش سفید برفی

کفش پوشان مهر

  • مشهد - خیابان عبدالمطلب، بین عبدالمطلب 5 و 7، نرسیده به هنرور
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی

فروشگاه پاتن چرم آفتاب

  • مشهد - چهارراه آزادشهر، بلوار معلم، معلم 7
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی

فروشگاه کفش سفید برفی

  • مشهد - بلوار مفتح ،بین مفتح 19و21
کفش پوشان مهر کفش پوشان مهر
فروشگاه پاتن چرم آفتاب فروشگاه پاتن چرم آفتاب
فروشگاه کفش سفید برفی فروشگاه کفش سفید برفی