70 درصد مبلغ تا سقف خرید2500000ریال

40 درصد مبلغ تا سقف خرید2500000ریال

30 درصد مبلغ تا سقف خرید1500000ریال

20 درصد مبلغ تا سقف خرید1500000ریال

ایران‌کارتی عزیز، در آذر ماه می‌توانید از مجموع این پیشنهادات تا سقف معین استفاده کنید و بسته به سطح کارت خود از مزایای ایران‌کارت بهره‌مند شوید.

فروشگاه شال و روسری الیف

دانشکده

فروشگاه شال و روسری الیف

  • ارومیه - خیابان استادان، مجتمع تجاری عازمی، پلاک 14
سرویس اختصاصی
فروشگاه شال و روسری الیف فروشگاه شال و روسری الیف